ÜLKER GÜZEL

Eğitim

Recep Bey İlkokulu – Nazilli -Aydın.   Kız Lisesi – Ankara

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve İktisat Böl (1968)

Çalışma Hayatı ve İdari Görevler.     

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Daire  Başkanlığı Uzman Yardımcısı.

Planlama Uzmanı.

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

 • Vasington Büyükelçiliği Nezdinde Newyork Ticaret Müşaviri olarak Görevlendirme.
 • Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşarlık Danışmanı. (1987 - 1993)
 • Vakıflar ve Vakıflar Bankasından sorumlu Devlet Bakanlığı Danışmanı. (1987- 1989)
 • Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşarlık Müşaviri .(1993-1997)
 • Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Stockholm Ticaret Müşaviri.  (1997- 2000)
 • Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Uzmanı. (2000-2002)
 • Milli Güvenlik Akademisi Kamu görevlileri Eğitim programı I ve II. Dönem öğretim görevlisi. Konu, “Uluslararası Ekonomik İlişkiler”
 • Polis Akademisi 2007 II. Dönem öğretim görevlisi. Konu: “Uluslararası Ekonomik İlişkiler”
 • Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı. (2002 – 2009)

Basılmış Kitaplar ve Makaleler:    

 • Göçmen İşçiler, Tasarrufları ve Tasarrufların Türkiye’de yatırıma dönüşmesi,
 • Vakıflar ve Vergi Muafiyeti.
 • II. Beş Yıllık Kalkınma Planında ekonomik tedbirler, gerçekleşenler ve gerçekleşmeyenler, Sebep ve Sonuçları.
 • Ekonomik Kalkınma da Vergi Politikası.
 • Türkiye – Amerika Birleşik Devletleri arasında Dış Ekonomik İlişkiler, Dar Boğazlar ve ü Çözüm Yolları.
 • Bezm-i Alem Üniversitesi Hazırlık çalışmaları,  makaleler, raporlar. 

24. Dönem Ankara  Milletvekili olarak 4 yıllık siyasi bir hizmet yılı tamamlanmıştır. İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak, çalışmalara katılınmıştır. Komisyonda kurulan “Kadına Şiddet ve Aile içi Geçimsizlik” Alt Komisyon  Başkanlığı yürütülerek 3 aylık çalışma sonunda Komisyon Raporu tamamlanarak yayınlanmıştır.