DR. İSMAİL SAFİ

20 Ocak 1968 yılında Rize'de doğdu. 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayarak, "Türkiye'de Muhafazakârlığın Düşünsel Siyasal Temelleri" adlı doktora tezini hazırladı. Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. 

TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde "Karşılaştırmalı Siyasal ve Ekonomik Sistemler" ve "Uluslararası Diplomasi" derslerini verdi. Avrasya ve Türk Dünyası çalışmalarından dolayı Azerbaycan Uluslararası Bilimler Akademisi tarafından "Fahri Profesör"lük unvanına layık görüldü. Moldova-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği destek ve çabalardan dolayı "Moldova Devlet Nişanı" ile taltif edildi. 

Birçok ulusal ve uluslararası STK'larda görev aldı. Halen "Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği" başkanlığını ve "Uluslararası Karadeniz-Hazar İşbirliği Vakfı" (BSCSIF) başkan yardımcılığını yürütmektedir. AGİT Seçim Gözlemcisi olarak; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan seçimlerini gözlemci sıfatı ile izledi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Visitor Leadership Programı" çerçevesinde ABD'ye davet edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu. Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı, Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği ve son olarak da Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 

12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi üyeliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanlığı görevlerine seçildi. Parlamentolar arası dostluk grubu üyeliklerine seçilerek (Rusya, Kazakistan, Hollanda, İtalya) bu gruplarda başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Halen Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi olup, "Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim" adlı dersi vermektedir. İngilizce bilen Safi, evli ve bir çocuk babasıdır.