Hüseyin Şeyhanlıoğlu

Hüseyin Şeyhanlıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu 

Öğrenim Durumu      

Lisans  Uluslararası İlişkiler,Uludağ Üniversitesi -1998

Mastır  Uluslararası İlişkiler    Sakarya Üniversitesi -2004

Doktora Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi) Süleyman Demirel Üni.  2009 

Görevler:

Dekan Yrd.     Dicle Üniversitesi      

Bölüm Bşk.     Dicle Üniversitesi (Uluslararası İlişkiler)      

Danışmanlık    İMPR- Ortadoğu Danışmanı

Müdür DÜSİAMER-Dicle Üni. Siyasal Araştırmalar Merkezi