Gonca Bayraktar Durgun

Gonca Bayraktar Durgun

Prof. Dr. Gonca Bayraktar

Eğitim

 Lisans Kamu Yönetimi Hacettepe Üniversitesi 1990

Y.Lisans Kamu Yönetimi Gazi Universitesi 1993

Y.Lisans Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları (Public Administration and Public Policy) University of York/ İngiltere 1995

Doktora Siyaset Bilimi (Political Science) University of York/ İngiltere 2000     

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Bayraktar Durgun, G., “Modernleşme, Bürokratik Elitizm ve Demokrasi”, Sosyoloji Okumaları,  Der. Belma Tokuroğlu, A Kitap, Ankara, 2013

Bayraktar Durgun, G., “Otoriter ve Totaliter Rejimler”, 21. Yüzyılda Prens Devlet    ve Siyaset Yönetimi, 179-208, Kripto Yayınevi, Ankara, 2012

Bayraktar Durgun, G., “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı”, Çağdaş    Siyasal Sistemler, ed. Burhan Aykaç ve Şenol Durgun, Binyıl Yayınevi, Ankara,          2012

Bayraktar, G., ““Yeni Sağ” Düşüncesinin Kamu Yönetimindeki Yansıması Olarak “Yeni         Kamu Yönetimi” Anlayışı”,Türkiye’de Kamu Yönetimi, Der. B. Aykaç vd., Nobel       Yayınevi, Ankara, 2012

Bayraktar Durgun, G. ve Ş. Durgun, Islam and Politics, Binyıl Yayınevi, Ankara, 2010