EĞİTİM YÖNERGESİAK PARTİ AR-GE BAŞKANLIĞI SİYASET AKADEMİSİ

1919’DAN 2019’A MİLLETİN EMRİNDE AYDINLIK GELECEĞE 

Dünya 5’ten Büyüktür / 2023 Vizyonu /Yerli ve MilliEkonomi

  

1.    EĞİTİM PROGRAMININ HEDEFVE ÖNCELİKLERİ

AK Parti AR-GE Başkanlığı temel olarak;toplumsal sorunlarıtanımlamak, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler ve stratejilerbelirlemek ve eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. AK Partikurulduğu yıldan itibaren bir okul misyonu yürütmüştür.Yetiştirdiğisiyasetçiler, siyasete yaklaşımı ve siyaset yaparken bilimselliğe verdiğiönemle Türk siyasetine bir soluk getirmiştir. Bir eğitim kurumu gibi çalışan AKParti’nin bu alandaki en büyük faaliyetlerinden birisi Siyaset Akademisi’dir.

Geniş kapsamlı faaliyetlerimizden biri olan SiyasetAkademisi, seçmenlerin Partimizle bağını kuvvetlendirmek, siyasete yöneliktoplumsal ilgiyi artırmak, katılımcıların tarih, siyasal tarih,ekonomi, dışpolitika vb. alanlarda uzmanlar tarafından bilgilendirildiği Türkiye genelineteşkilatlarımız aracılığı ile yaygınlaştırdığımız eğitim faaliyetimizdir.

Siyaset Akademisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin,tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesindeetkin rol üstlenecek “birey”ler olarak konumlandırıp, hem siyasal hem dekültürel donanım kazandırmak, bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluksahibi vatandaşlar kılabilmek adına kendine bir görev edinmiştir. Bu doğrultuda2008 ve 2018 tarihleri arasında farklı fikir ve siyasal eğilimlerde olan60.000'i aşkın katılımcı Siyaset Akademisi'nde eğitim görme imkânı bulmuş ve bukatılımcılardan 25.000'i eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp sertifika almayahak kazanmıştır.

Ülkemizde bir siyasi parti tarafından 17 dönemdir kesintisizolarak uygulanan tek eğitim faaliyeti olan ve kurumsal bir niteliğe bürünenSiyaset Akademisi katılımcıları ve verilen eğitimin niteliği bakımında oldukçadeğerlidir.

Ocak 2018’de, 18. Dönemi başlayacak olan SiyasetAkademimizin teması “1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe” olarakbelirlenmiştir. Bu dönem ki temel konular arasında Cumhurbaşkanımızın Dünya5’ten büyüktür anlayışı, 2023 Vizyonu ile Yerli ve Milli Ekonomi konularıbulunmaktadır ve bu konular özellikle Dünya’dan örnekler ile somut uygulamalaradayalı bir akademik bir temelle işlenecektir.

Dersler teorik ve uygulamalı olarak ders takip edecekolan katılımcılarımız, Dış Politika, Ekonomi, Türk Siyasal Hayatı Sosyal MedyaKullanımı, Toplumsal Yapı ve Aile Kurumu, Temel Siyasal Kavramlar veİdeolojileri, Siyasal İletişim, Medya Okur Yazarlığı,  Teşkilat veOrganizasyon Yapılanması, İrfan Dersi başlıklarına ek olarak bu yıl DeneyimPaylaşımları bölümünde daha fazla tecrübe ve siyasi hikayeye birinci ağızdanda şahit olma şansını elde edeceklerdir.

AK Parti Siyaset Akademisi’ne katılmış olmak bundan sonrakidönemlerde, AK Parti teşkilatlarında görev alma sürecinde önemli bir farklılıkoluşturacaktır.

2.    EĞİTİM PROGRAMINA DAİRKATILIM KURALLARI2.1 KATILIMCI OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

·        18 Yaşını doldurmuş olmak.

·        Türk vatandaşı olmak.

·        Demokratik katılıma, siyasete ve ekonomiye ilgiduyan,sosyal ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefleyen, kişisel birikim vedonanımını artırmak isteyen herkes bu programa katılabilecektir.

·        Daha önce AK Parti Siyaset Akademilerinikatılmış,tamamlamış, yarım kamış, belge alamayan veya belge alan herkes buEğitim Programına katılabilecektir.

 

2.2 KAYIT VE ÜCRETLENDİRME

Kesin kayıt yaptırmaya karar veren katılımcılar, öncelikle

·        AK PARTi  bağış hesabına belirtilen miktarıyatırdıktan sonra aşağıda yer alan belgerin tamamını İl Teşkilatına teslimedeceklerdir.  

·        Bağış Ödeme Dekontu (katılımcıların bankayabağış olarak yatırdıkları ücretlerin makbuzu ile kayıt yapılacaktır.)

·        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·        2 adet resim

·        www. siyasetakademisi.org İnternetsayfasından indirilip doldurulacak Özgeçmiş

·        www. siyasetakademisi.org  İnternetSayfasından indirilip doldurulacak Başvuru Formu

Kayıt esnasında Eğitim Ücretimiz 250 (İki Yüz Elli) TLolarak belirlenmiştir. Bağış Miktarında özel indirim uygulanacak durumlaraşağıda yer almaktadır.

·        18-30 Yaş arası katılımcılar için 100 (Yüz) TL

·        Tüm Engelli katılımcılar için 100 (Yüz) TL

·        Kadın katılımcılar için 100 (Yüz) TL

 Katılımcı Bağışlarına taksitlendirmeuygulanmayacaktır. Katılımcılardan bağış ücreti dışında herhangi bir katkıücreti alınmayacaktır.

 

3.     EĞİTİM PROGRAMSÜRECİ

·        8-19 Ocak 2018 tarihleri arasında kayıt içinbaşvuru yapılması gerekmektedir.

·        Siyaset Akademisi Eğitim Programı haftada 2 saat8 Hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam20 saatlik bir eğitim programı olacaktır.

·        Katılımcılar katıldıkları derslerden programsonunda sınava tabii olacak ve sınav sonuç sıralamasına görederecelendirilecektir.

·        Programın yapılacağı günler ve salonbilgileriniz il başkanlığınız tarafından katılımcılar ile paylaşılacaktır. 

 

4.    ÖDÜLLENDİRME

4.1.        EĞİTİMSONUNDA DERECEYE GİRENKİŞİLERE VERİLECEK ÖDÜLLER

·        TÜRKİYE BİRİNCİSİ      =   APPLE MAC PRO

·        TÜRKİYE İKİNCİSİ        =    IPHONEX CEP TELEFONU

·        TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ =   IPAD PRO TABLET(13 İNC)

 

4.2.        EĞİTİMSONUNDA DERECEYE GİREN İLLERE VERİLECEK ÖDÜLLER

·        EĞİTİM ALANLARIN ANKETİ

·        EĞİTİMCİLERİN ANKETİ

·        SALON VE DİĞER TEKNİK ALTYAPILARINSORUNSUZ  HALLEDİLMESİ

·        GENEL GÖZLEM

·        KATILIMCILARIN DERSLERE DEVAMI

·        SINAV BAŞARI ORTALAMASI

BU KRİTERLERDE BİRİNCİ OLAN İLİMİZE GENEL BAŞKANIMIZ VECUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN TAKDİR EDECEĞİ BİR ÖDÜLVERİLECEKTİR.